top of page
PXL_20210818_132031553_edited.jpg

Lydvandringen er en fortælling om naturen, dens sagn og de myter, vi tillægger den - men den er også en fortælling om dig

Den gamle lade. Skovsøen. Myten om den gamle hul-eg, der kunne helbrede og udvirke mirakler. Og et læhegn af 40 brusende poppeltræer. Det er nogle af kapitlerne, du oplever på din vandring. Alt imens du sanser og mærker omgivelserne, skridt for skridt.

Dine egne sansninger og erindringer er din helt personlige rejsemakker - det er dem, der gør vandringen til din helt egen fortælling.

Natur og helbredelse

Mange af os har genopdaget glæden ved at vandre og færdes i naturen. Og glæden ved at opleve kunst, alene og sammen.

Den, der går ved siden af dig berører vores forskellige tilstande som mennesker mellem at føle os afskåret eller forbundet, at være 'i stykker' og blive helet. Og hvilken rolle naturen og landskabet spiller i vores bevidsthed og vores fysiske tilstand.

I vandringen bevæger vi os på grænsen mellem husmandsstedets kultiverede natur og den 'vilde' Ganneskov. Og netop spændingen mellem vild og tæmmet natur findes naturligvis også i os selv. Vores trang til kontrol og længsel efter det vilde. Vores behov for at forstå og beherske og vores behov for at bryde sindets og virkelighedens grænser, give os hen. Vores fornemmelse af, at kulturen beskytter os, men naturen kan hele os. Hvor stammer de forestillinger fra?

 

Lydfortællingen sætter fokus på os som væsner mellem natur og kultur, mellem overnatur og videnskab.

 

Velkommen til en helt særlig oplevelse, der integrerer landskab, lyd, sanselighed og fortælling!

bottom of page